Phân loại khách trong ngành khách sạn

Phân loại khách của khách sạn nắm rõ để quản lý tốt hơn

Khách sạn được xây dựng lên trước tiên là để phục vụ cho khách du lịch, nhưng trong quá trình phát thì khách sạn dần trở thành nơi nghỉ ngơi lưu trú cho tất cả những người có khả năng thanh toán và mong muốn nghỉ ngơi. Vậy khách của khách sạn có phải là khách du lịch hay không phải là khách du lịch hoặc người dân địa phương. Điều này có nghĩa là bất cứ ai có khả năng thanh toán đều có thể đến lưu trú tại khách sạn mà không cần quan tâm đó có phải là khách du lịch hay không.

phân loại khách của khách sạn

Phân loại khách khách sạn giúp quản lý tốt hơn

Nguồn khách sử dụng các dịch vụ trong khách sạn có 3 nhóm:

Khách du lịch:

Đứng trên góc độ khách sạn là nơi tổ chức đón tiếp phục vụ khách thì có thể phân chia khách du lịch thành khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa.
  • Khách du lịch quốc tế: Là những người nước ngoài, những người có nguồn gốc của quốc gia đó đang định cư.
  • Khách du lịch trong nước: Là những tất cả những người đang đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia (bao gồm khách du lịch nội địa và khách quốc tế đi vào)

Khách vãng lai

Là loại khách chỉ dừng chân tạm thời trong ngày, trong chuyến hành trình của họ và sử dụng chủ yếu là dịch vụ ăn uống và các dịch vụ bổ sung còn dịch vụ lưu trú rất ít hoặc không sử dụng.

Khách địa phương (cư dân ở đó)

Là những người sinh sống tại địa bàn nơi khách sạn xây dựng, trong những năm gần đây cư dân thành phố sử dụng rất nhiều các sản phẩm dịch vụ của khách sạn chủ yếu là dịch ăn uống, vui chơi giải trí.Khả năng thanh toán của khách loại này phụ thuôc rất nhiều vào điều kiện dân số, mức thu nhập, tập quán tiêu dùng.

Khách đi qua các tổ chức trung gian

Các doanh nghiệp lữ hành với tư cách là cầu nối trung gian giữa cung và cầu trong du lịch, có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp khách cho khách sạn như các cơ quan, đoàn tể, hiệp hội…Nguồn khách của các tổ chức này thường lớn và ổn định cho các khách sạn do vậy đòi hỏi các khách sạn khi tiến hành kinh doanh cần cơ chế chính sách phù hợp để khuyến khích hợp tác này nhằm đưa lại nguồn lợi cho khách sạn.

 

Phân loại khách trong ngành khách sạn
5 (100%) 1 vote