Sự quan trọng trong chính sách giá cả để thu hút khách

Sự quan trọng trong chính sách giá cả để thu hút khách

Giá cả là yếu tố để cho các doanh nghiệp cạnh tranh lẫn nhau, thông qua giá cả mà người tiêu dùng lựa chọn có thể mua sản phẩm hay không. Giá cả cũng là yếu tố để nói lên chất lượng của sản phẩm, người ta thường có câu “tiền nào của nấy”, với ý nghĩa như vậy nên việc cấu thành giác cả rất quan trọng . Doanh nghiệp phải xem xét đến yếu tố giá cả, giá cả của doanh nghiệp đưa ra có bù đắp được chi phí hay không và đem lại lợi nhuận hay không ?

chính sách giá hợp lý để thu hút khách

Chính sách giá hợp lý giúp thu hút khách tốt hơn

Giá cả có đảm bảo mức độ cạnh tranh trên thị trường hay không. Thông thường đối với một khách sạn thì có nhiều mức giá khác nhau vì khách sạn phục vụ cho nhiều các đối tượng khách khác nhau với khả năng thanh toán khác nhau. Bên cạnh đó nếu khách sạn có một lợi thế nào đó đặc biệt mà các khách sạn khác không có thì khách sạn có thể đưa ra mức giá khác biệt, có thể là cao nhưng người tiêu dùng vẫn hài lòng khi tiêu dùng sản phẩm dịch vụ đó. Do đó có thể thu hút được nhiều khách thì khách sạn phải đưa ra mức giá phù hợp, có sự đầu tư kỹ lưỡng về các mức giá.

Ngoài ra cần có chính sách phân phối để tăng cường thu hút khách, chúng ta không thể không kể đến chính sách phân phối bởi vì đây là kênh để khách sạn giao thiệp với môi trường bên ngoài, thông qua kênh phân phối mà du khách biết được khách sạn, chính vì thế mà khách hàng tin tưởng sản phẩm của khách sạn đòi hỏi các kênh phân phối, các khâu trung gian cần cung cấp các thông tin chi tiết nhất, thông tin đó cần phải đầy đủ chính xác.
Ngày nay khi mà môi trường cạnh tranh gay gắt và quyết liệt thì các khách sạn lớn do đó mà hình thành lên mô hình liên kết cả về chiều dọc lẫn chiều ngang. Ngoài sự liên kết mang tính chất kinh tế thì doanh nghiệp phải hợp tác , liên kết với các tổ chức đoàn thể khác như: chính quyền địa phương, dân cư sở tại… Các cơ quan này sẽ giúp cho doanh nghiệp dễ dàng hoạt động và thuận lợi. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng mối quan hệ với các cơ quan chức năng rất quan trọng, chúng ta thấy rằng mối quan hệ với các cơ quan chức năng rất quan trọng, chúng ta phải luôn thường xuyên tạo dựng mối quan hệ với họ để hoạt động kinh doanh được thuận tiện hơn.

Sự quan trọng trong chính sách giá cả để thu hút khách
5 (100%) 1 vote