Phần mềm quản lý khách sạn OHOTEL

Theo thống kê, tính đến tháng 9-2022 cả nước có đến 22.000 khách sạn lớn nhỏ với 632.000 phòng, đến tháng 9 – 2023 con số đó đã lên tới 23.800 khách sạn với 755.000 phòng. Với mức độ tăng trưởng ngày càng nhanh và mạnh mẽ của ngành kinh doanh khách sạn thì yêu … Đọc tiếp Phần mềm quản lý khách sạn OHOTEL