Xếp hạng khách sạn trong quản lý khách sạn

I.Mục đích của xếp hạng khách sạn trong quản lý khách sạn

Từ khi ngành du lịch nói chung và khách sạn nói riêng hình thành và phát triển, các nước trên thế giới đã xác định các tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn để bảo đảm chất lượng phục vụ khách. Từ đó đến nay các quốc gia đã hoàn thiện tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn và tổ chức du lịch thế giới đã ban hành tiêu chuẩn khung phân hạng khách sạn và hướng dẫn các quốc gia nghiên cứu thực hiện.

xếp hạng khách sạn

 

Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn giữ vị trí quan trọng để phát triển du lịch nói chung và khách sạn nói riêng. Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn nhằm đạt những mục đích sau:

 • Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn hướng vào mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ khách, bảo đảm lợi ích của khách du lịch, làm cơ sở để khách biết và quản lý chất lượng dịch vụ mình được hưởng. Đây là mục đích của tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn nhằm thu hút khách, phát triển các nguồn khách tiềm ẩn để phát triển du lịch với tốc độ nhanh.
 • Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn làm cơ sở để xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể như: tiêu chuẩn thiết kế xây dựng khách sạn, tiêu chuẩn trang thiết bị tiện nghi phục vụ khách, tiêu chuẩn lựa chọn và đào tạo bồi dưỡng nhân viên phục vụ,tiêu chuẩn cung ứng các loại dịch vụ và chất lượng dịch vụ phục vụ khách.
 • Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn nhằm đảm bảo tính thống nhất chất lượng phục vụ khách giữa các loại khách sạn trong từng quốc gia và giữa các quốc gia.
 • Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn là cơ sở để các nhà quản lý, các chủ đầu tư giám sát phê duyệt luận chứng kinh tế, kỹ thuật và cấp vốn cho xây dựng khách sạn và nâng cấp các khách sạn cũ, đồng thời làm cơ sở để kiểm tra giám sát chất lượng xây dựng khách sạn và cung cấp các thiết bị, tiện nghi phục vụ khách.
 • Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn làm cơ sở để xác định giá cả dịch vụ của khách sạn và xây dựng chính sách giá phù hợp từng hạng khách sạn và phù hợp với cơ chế thị trường.

II. Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn ở nước ta

Căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn của tổ chức du lịch quốc tế và căn cứ vào đặc điểm ở nước ta. Tổng cục du lịch đã ban hành tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn, kèm theo quyết định số 02/2001/QĐ – TCDL ngày 27/4/2001.

1.Những quy định chung

Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn phải đạt những yêu cầu chung sau:

 • Phải đảm bảo tiêu chuẩn tương xứng với tiêu chuẩn khách sạn quốc tế, nhưng phải phù hợp với điều kiện kinh tế và phong tục tập quán của Việt Nam.
 • Khách sạn, công trình kiến trúc xây dựng độc lập, có quy mô ít nhất 10 buồng.
 • Khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 1 đến 5 sao là khách sạn có cơ sở vật chất, trang thiết bị chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách sạn du lịch về ăn, nghỉ, sinh hoạt, giải trí theo tiêu chuẩn của từng hạng, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế được đánh giá qua các chỉ tiêu:
  • Vị trí kiến trúc
  • Trang thiết bị, tiện nghi phục vụ
  • Dịch vụ và mức độ dịch vụ
  • Nhân viên phục vụ
  • Vệ sinh
 • Khách sạn hạng càng cao, yêu cầu chất lượng phục vụ, trang thiết bị tiện nghi, số lượng dịch vụ càng phải đầy đủ, hoàn hảo, đáp ứng được yêu cầu đa dạng của khách.

2.Những yêu cầu chung của từng tiêu chuẩn

2.1-Vị trí kiến trúc

2.2- Trang thiết bị, tiện nghi phục vụ

2.3- Dịch vụ và mức độ dịch vụ

2.4- Nhân viên phục vụ

2.5- Vệ sinh

Căn cứ vào những yêu cầu chung trên, quyết định 02/2001/QĐ – TCDL cũng ban hành tiêu chuẩn của từng hạng khách sạn theo nội dung của 5 chỉ tiêu trên, đồng thời ban hành biểu điểm xếp hạng,căn cứ kết quá kiểm tra và đánh giá để xếp hạng khách sạn như sau:

 • 1 sao : 230 trong đó điểm trang thiết bị tối thiểu 100
 • 2 sao : 300 trong đó điểm trang thiết bị tối thiểu 140
 • 3 sao : 450 trong đó điểm trang thiết bị tối thiểu 50
 • 4 sao : 630 trong đó điểm trang thiết bị tối thiểu 110
 • 5 sao : 700 trong đó điểm trang thiết bị tối thiểu 140

>> Xem thêm: phần mềm quản lý khách sạn Ohotel

 

 

 

Xếp hạng khách sạn trong quản lý khách sạn
4 (80%) 4 votes