Quản lý kho trong khách sạn thủ công hay dùng công nghệ?

Việc sử dụng công nghệ quản lý đang trở thành xu thế, tuy nhiên vẫn rất nhiều tranh cãi xoay quanh giải pháp này. Có ý kiến cho rằng quản lý kho bằng sổ sách hay excel đơn giản tiết kiệm, bao năm nay vẫn vậy, sao phải thay đổi. Lại có quan điểm phản biện, […]

Xem tiếp...